Het echte verschil maak je samen.
Net als nieuwe ideeën en nieuwe zaken. En dat begint bij nieuwe ontmoetingen.
In een leuke en ontspannen sfeer. Dát is De Netwerkvloer.

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met zorg door De Netwerkvloer BV samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten er in onze site toch nog fouten of vergissingen voorkomen, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Programmeercodes en ontwerp zijn eigendom van De Netwerkvloer BV.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Netwerkvloer BV genoemde programmeercodes en/ of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. In geval van een inbreuk op de de rechten van intellectuele eigendom van De Netwerkvloer BV, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

Reviews

DWF Mediamakers

Een meerwaarde van De Netwerkvloer is dat je als exposant je eigen klanten en contacten kunt uitnodigen.
Lees meer

Brouwer Advies op Maat

Wat een fantastische Netwerkbijeenkomst!
Lees meer
Bekijk alle reviews