Het echte verschil maak je samen.
Net als nieuwe ideeën en nieuwe zaken. En dat begint bij nieuwe ontmoetingen.
In een leuke en ontspannen sfeer. Dát is De Netwerkvloer.

Exposanten

Stichting ZakenNet

ZakenNet Nederland is een commerciële netwerkorganisatie met het doel om aangeslotenen (hierna te noemen deelnemers), op basis van het vertrouwen in de persoon en in de deskundigheid van de persoon, te kunnen aanbevelen bij relaties en opdrachtgevers. Deelnemer worden van een ZakenNet afdeling is vrijwillig, deelnemer zijn is niet vrijblijvend. Een ZakenNet afdeling komt wekelijks, met uitzondering van de vakantieperiode, bijeen. Deelnemers worden geacht wekelijks aanwezig te zijn, dan wel zich bij uitzondering te laten vertegenwoordigen door een collega, klant of een ander natuurlijk persoon die bekend is met het bedrijf of organisatie. Een branche kan binnen een afdeling slechts eenmaal worden vertegenwoordigd.Bekijk de website