De werknemer van de toekomst

De werknemer van de toekomst

De toekomst begint vandaag: 21e eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs
 
Jonge medewerkers kunnen veel betekenen voor het bedrijf. Maar dat vereist wel de juiste aanpak en aandacht. Wat verwacht de jeugd van tegenwoordig van een baan? En wat vraagt dat van het bedrijf?
 
21e eeuwse vaardigheden
Om goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij heb je als jongere tegenwoordig andere vaardigheden nodig dan pakweg twintig jaar geleden. Natuurlijk, ICT-vaardigheden, maar daarnaast nog een hele reeks andere ‘21e-eeuwse vaardigheden’. Zoals samenwerken met mensen van uiteenlopende achtergronden, een eigen mening kunnen vormen en die helder verwoorden, informatiebronnen op waarde weten te schatten.
 
Meebewegend onderwijs
In een veranderende samenleving moet het beroepsonderwijs meebewegen. ROC Friese Poort besteedt binnen het onderwijs aandacht aan nieuwe, aan belang winnende vaardigheden om jongeren adequaat voor te bereiden op de toekomst. Deze vaardigheden zijn te verdelen in 4 clusters:
 

  1. Digitale vaardigheden
  2. Denkvaardigheden
  3. Interpersoonlijke vaardigheden
  4. Intrapersoonlijke vaardigheden

Wat verwacht de werknemer van de toekomst van u als werkgever? En wat kunt u verwachten? Laat u informeren en inspireren en neem contact op met ROC Friese Poort, mevrouw Sovel Vos via telefoonnummer 0527-634800 of e-mail svos@rocfriesepoort.nl.

De werknemer van de toekomst

Bekijk foto & video impressie!

Direct bekijken

Partners van De Netwerkvloer: