Harold Viscaal creëert doorbraken naar succes

"Onze succesformules, zijn onze grootste valkuil!"

“Ondernemers staan vaak dichter bij ‘nieuw succes’ dan ze zelf in de gaten hebben”, is de visie van Harold Viscaal van Grip op succes. “Dat is niet toevallig…, vaak moet er een winnende strategie, een gewoonte aanpak, doorbroken worden, om erbij te kunnen! Een zakelijke succesformule nadert zijn houdbaarheid, echter de business liep er jarenlang succesvol door, dus dat loslaten is spannend”, vervolgt Harold. In dit artikel legt Harold Viscaal uit hoe bedrijven de doorbraak naar het succes kunnen realiseren.


 
“Maar circa 10% van wat ons overkomt, heeft te maken met de feitelijke omstandigheden, 90% van de resultaten in ons leven en werk, worden bepaald door onze reactie of houding ten opzichte van deze omstandigheden! Harold noemt het: onze mentale wendbaarheid. Een zeer treffende opmerking van Viscaal en gestoeld op de zijn dagelijkse beroepspraktijk. Grip op succes, waar veel ondernemers en leidinggevenden ondersteunt worden in het uitzetten van een nieuwe strategie en daarnaast mogen oefenen met hun eigen schakelvermogen ten opzichte van telkens wisselende klantbehoeftes.
 
Offline en online, vraagt om lenig ondernemerschap
De wereld verandert naar virtueel; kennis, informatie, relatie-netwerken, diensten en producten zijn door online steeds sneller voor een toenemend aantal personen beschikbaar. Dat betekent meer kansen ‘op je virtuele been’, maar betekent ook dat je als ondernemer meer dan ooit heel erg lenig moet zijn, om onderscheidend en concurrerend te blijven binnen je huidige businessmodel en je toekomstige virtuele / online mogelijkheden. Je moet je bestaande business overeind houden en tegelijkertijd een nieuwe online business opbouwen. Het gevaar is dat je beiden in tijd en focus half doet!
 
Oude succesformules - oude paradigma’s (routinematige denk- en handelingspatronen), zoals “kennis is macht” werken niet meer. “Kennis is heel gemakkelijk op te zoeken op Google. Hoe jij omgaat met die kennis, hoe je deze toepast (= kunde) bepaalt nu het verschil. Relatie-netwerken worden binnen no time middels social media gecreëerd rondom een opdracht of een thema. Flexibel kunnen organiseren en ondernemen, vraagt om wendbare ondernemers en leiders die hun ‘winning strategy’ op tijd los durven los te laten om ruimte te maken voor ‘nieuwe vormen van ondernemerschap’.
 
Open mind voor vernieuwing
“De opkomst van sociale media hebben ons geleerd dat het tijdperk van ‘expert’ zijn (jouw kennis afschermen en exclusief verkopen), in steeds meer beroepsgroepen aan belang afneemt. “Leerling blijven’, delen is vermenigvuldigen, is de nieuwe tijdsgeest. Afschermen en concurreren op alleen jouw kennis- en relatie-netwerk, was eerst je redding en wordt nu je ondergang. Je kunt als ondernemer en leider steeds minder lang leunen op je verworvenheden uit het verleden, je zult meer dan in het verleden een ‘open mind’ voor vernieuwing moeten hebben. Je hebt co-creatie met andersoortige partners nodig, om duurzaam in business te blijven. Dit vraagt om een coöperatieve en flexibele mindset (mentale wendbaarheid) van ondernemers en leidinggevenden. “Hoe je denkt, is tenslotte hoe je handelt”. “Viscaal ondersteunt bij het doorbreken van niet werkende oude routines bij ondernemers en hun bedrijven. Dat zorgt voor prachtige transities, waarbij succes voorspelbaar wordt, in plaats van toevallig! Da’s de dagelijkse beroepspraktijk van Viscaal”.
 

Werkelijke resultaten = feedback focus ondernemer

Harold Viscaal creëert met zijn gecombineerde benadering van menskundige en bedrijfskundige vraagstukken, doorbraken naar succes: “Dat doen wij door met de opdrachtgever constant in het spanningsveld tussen zijn huidige realiteit en gewenste toekomst te gaan staan. We zetten het verschil tussen zijn wens en werkelijkheid in het licht en zien het als een kans op doorbraken naar nieuwe mogelijkheden!
Met andere woorden: waar is de organisatie werkelijk op uit, wat doet zij hier daadwerkelijk voor in de praktijk en tenslotte: gaan de werkelijke daden van de organisaties de gewenste (klant)ambities realiseren?
Veel organisaties hebben mooie plannen. Maar hoe vaak worden al die plannen daadwerkelijk geconcretiseerd? Volgens Viscaal zijn ‘de werkelijke resultaten, de beste feedback voor waar een leider – een organisatie, echt voor kiest’.”Resultaten liegen nooit!” “Alles wat je aandacht geeft, groeit tenslotte!” En het mooie is dat de huidige resultaten perfect aangeven, wat de volgende verbeterstappen kunnen zijn.
 
Je succesformule op tijd loslaten
Succesvol handelen, wordt sterk bepaald door de mate waarin mensen kunnen switchen in paradigma’s (andere brillen op en af zetten afhankelijk van de situatie) en het vermogen om de afstand tussen wens en werkelijkheid aan te gaan. Mensen houden in basis niet van spanning - verandering, waardoor we vaak meer van hetzelfde creëren, terwijl het niet meer voor ons werkt! Soms moet je daar zelfs een strategie die jarenlang succesvol is geweest voor opzij zetten. Hoe moeilijk dat ook is, want mensen hebben van nature de behoefte aan het herhalen van hun winnende strategie, het levert tenslotte succes, behoefte aan veiligheid, zekerheid en voorspelbaarheid op.
 
Welnu, je kunt het als bedrijf nog zo goed qua techniek en inhoud voor elkaar hebben, maar als de collectieve grondhouding niet aansluit bij je klant & markt ambities (het ondernemersgebied naast Processen & Systemen, Personeel - Cultuur - Leiderschap en Resultaat & Financiën) waar Viscaal en zijn team, opdrachtgevers in begeleid, ga je het verschil niet maken! Alleen bedrijven die wendbaar zijn in hun opvattingen en hun visie en strategie en daar gedisciplineerd naar handelen, blijven duurzaam in business.”
 

Fundamentele verschuivingen in klant en markt

 “De grootste verbouwing zit tussen de oren van mensen. Mijn passie is om ondernemers en hun organisatie, mentaal en bedrijfsmatig wendbaarder te maken, zodat ze sneller kunnen inspelen op veranderingen.” “Scherp hebben en houden waar en hoe je als organisatie het verschil wil maken bij je doelgroep, flexibel zijn in je processen. Medewerkers ‘permanent vraaggedreven’ laten handelen, vanuit de gewenste toekomstvisie’.
 
De Deventer organisatieontwikkelaar & businesscoach geeft het voorbeeld van een strategie- en cultuur-ontwikkelingsopdracht die nu loop. Op dit moment begeleid ik de directie en MT van een consultancy-bedrijf. Naast een nieuwe visie en strategie, willen zij zich van ‘directie-afhankelijke aansturing ontwikkelen naar een onafhankelijk regio-management gestuurde organisatie’. Hun succesformule was hun daadkrachtige ondernemerschap met veel vrijheid, van 0 naar 180 man in 8 jaar, een puike prestatie. Toch moesten zij naast dit succesvolle pionieren, ook management gaan bedrijven. De ruimte die zij elkaar gaven in de samenwerking (psychologie) en onduidelijkheid over de bandbreedte van de toekomstvisie (bedrijfskunde), leidde tot voor kort tot een ‘kinderspeelparadijs’, waarin iedereen speelde op zijn eigen speeltoestellen met zijn eigen spelregels.
 
Het gezamelijke spel (collectieve ambitie) kwam stevig onder druk te staan. Ook hier een voorbeeld van een succesformule, in dit geval ondernemerschap zonder managementstructuur, die voor een deel zijn houdbaarheid naderde. Wij hebben met hen de toekomstvisie op de eerder genoemde ondernemingsgebieden vastgesteld, zijn met hen het verschil, de spanning gaan opzoeken tussen wens en werkelijkheid. De onderlinge rollen zijn verdeeld en vervolgens hebben we hen stelselmatig iedere keer opnieuw de vraag gesteld: wat werkt er wel, wat werkt er niet, wat zijn noodzakelijke vervolgstappen (menskundig en bedrijfskundig) op weg naar jullie visie op de toekomst. Zij moesten hun oude strategie durven loslaten om een nieuwe aansturing te ontdekken.
 
“Als je de werkelijke resultaten onder ogen komt, krijg je spatzuivere feedback op je denken en handelen. Deze harde realiteit communiceert perfect wat de volgende stap naar succes kan zijn. Zeker als je makkelijk kunt switchen in mindset, is succes vaak verrassend dichtbij.”
 
Overdenkingen, ter inspiratie:
 
“Hoe flexibeler we zijn in de brillen die we opzetten (andere denk- en handelingstijlen toepassen), hoe groter de kans dat wij de omstandigheden hebben, in plaats van dat de omstandigheden ons hebben!”.
 
“De werkelijke resultaten zijn de beste feedback voor wat we daadwerkelijk doen! Alles wat we echt aandacht geven groeit tenslotte!”
 
“Er is niets mis met mij, er is iets mis met anderen en de omstandigheden!
Dit is DE perfecte manier om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen en je te baden in machteloosheid”.
 
“Iedere echte vernieuwing - verandering, ligt buiten het zicht van je huidige mogelijkheden!
 
“Iemand met een visie wordt nooit gehinderd door de omstandigheden!”
 
(Tekst van Lijnrecht / Eric Sleeuwits, naar aanleiding van een interview met Harold Viscaal)
 

Harold Viscaal creëert doorbraken naar succes

Bekijk foto & video impressie!

Direct bekijken

Partners van De Netwerkvloer: